Getum við aðstoðað?

Um ávöxtunarleiðir

45% skylduiðgjalds og allur viðbótarlífeyrissparnaður fer í séreignarsjóð og geta sjóðfélagar valið á milli sex stakra ávöxtunarleiða auk Ævileiðarinnar. Iðgjald greitt í samtryggingarsjóð er ávaxtað í sérstöku eignasafni.

 • Ævisöfn I, II og III eru blönduð verð­bréfasöfn með skuldabréfum, hlutabréfum og innlánum.
 • Eigna­samsetning safnanna er mismunandi og er ráðlegging okkar að sjóðfélagar greiði í söfnin eftir aldri þannig að vægi skuldabréfa aukist með aldrinum.
 • Í Ævileiðinni er inneign flutt milli ævisafnanna eftir aldri.
 • Innlánasafnið fjárfestir eingöngu í innlánum.
 • Ríkissafn fjárfestir í ríkisskuldabréfum og innlánum.
 • Húsnæðissafnið fjárfestir í veðskuldabréfum, ríkisskuldabréfum og innlánum

Ævileiðin

Ævileiðin byggir á því að inneign sjóðfélaga er ávöxtuð í verðbréfasöfnum sem taka mið af aldri sjóðfélaga. Þar er ævinni skipt í þrjá hluta:

 • Fram til 44 ára aldurs er inneign ávöxtuð í Ævisafni I.
 • Á aldrinum 45 til 48 ára flyst inneign í jöfnum áföngum í Ævisafn II.
 • Á aldrinum 57-60 ára flyst inneign í jöfnum áföngum í Ævisafn III.
 • Í Ævileiðinni er inneign flutt á milli safna eftir aldri sjóð­félaga, án kostnaðar.
 • Almenni mælir með að sjóðfélagar velji sér safn eftir áhættuþoli sem ræðst meðal annars af ávöxtunartíma. Ævileiðin hentar því fyrir flesta.
 • Í Ævileiðinni er innbyggð áhættu­dreifing sem felst í því að hlutfall hlutabréfa lækkar með aldri sjóðfélaga um leið og vægi skuldabréfa fer vaxandi.

Ævisafn I

Ævisafn I hentar þeim sem eru að ávaxta lífeyrissparnað sinn til langs tíma.

 • Mælt er með Ævisafni I fyrir sjóð­félaga á aldrinum 16-44 ára.
 • Ávöxtunartími inneignar í þessu safni er að jafnaði 15-20 ár.
 • Markmið safnsins er langtímahækkun eigna með því að fjárfesta um 70% af eignum í hlutabréfum.
 • Búast má við miklum sveiflum í ávöxtun safnsins en á löngum tíma er reiknað með að sjóðfélögum verði umbunað fyrir sveiflurnar með hærri ávöxtun.

Gengisþróun

Lengd tímabila:

Tímabil:

-

Eignir og fjárfestingarstefna

Svarta strikið sýnir vikmörk stefnu, þ.e. hámark og lágmark.

* framtaksfjárfestingar eru taldar með þeim eignaflokkum sem við á m.v. undirliggjandi eignir þeirra

Nafnávöxtun á ársgrundvelli

Hver súla sýnir ávöxtun á ári á hverjum tímapunkti miðað við lengd tímabils sem valið er.

Lengd tímabila:

Besta og versta tímabil

Besta og versta eins árs/þriggja ára/fimm ára/tíu ára ávöxtun.

 

 

 

 

Ævisafn II

Ævisafn II hentar þeim sem eru að ávaxta lífeyrissparnað sinn til langs tíma.

 • Mælt er með Ævisafni II fyrir sjóð­félaga á aldrinum 45-56 ára.
 • Ávöxtunartími inneignar í þessu safni er að jafnaði 10-15 ár.
 • Markmið safnsins er langtímahækkun eigna með fjárfestingum í skuldabréfum sem vega um 45% í stefnu og hlutabréfum sem vega um 55% í stefnu safnsins.
 • Sveiflur í ávöxtun geta verið miklar þar sem heimilt er að fjárfesta allt að 65% af eignum í hlutabréfum.

Gengisþróun

Lengd tímabila:

Tímabil:

-

Eignir og fjárfestingarstefna

Svarta strikið sýnir vikmörk stefnu, þ.e. hámark og lágmark.

* framtaksfjárfestingar eru taldar með þeim eignaflokkum sem við á m.v. undirliggjandi eignir þeirra

Nafnávöxtun á ársgrundvelli

Hver súla sýnir ávöxtun á ári á hverjum tímapunkti miðað við lengd tímabils sem valið er.

Lengd tímabila:

Besta og versta tímabil

Besta og versta eins árs/þriggja ára/fimm ára/tíu ára ávöxtun.

 

 

 

 

Ævisafn III

Ævisafn III hentar fyrir sjóðfélaga sem eiga stutt í eftirlaun eða eru byrjaðir að ganga á inneign sína.

 • Mælt er með Ævisafni III fyrir sjóðfélaga sem eru 57 ára og eldri.
 • Ávöxtunartími inneignar í þessu safni er að jafnaði 5-20 ár.
 • Markmið safnsins er langtímahækkun eigna með því að fjárfesta um 70% í skuldabréfum og innlánum. Með auknu vægi skuldabréfa er stefnt að minni sveiflum en í Ævisöfnum I og II en um leið má búast við lægri ávöxtun til lengri tíma litið.
 • Búast má við nokkrum sveiflum í ávöxtun safnsins, en áhersla á fjárfestingu í skuldabréfum skilar jafnari ávöxtun.

Gengisþróun

Lengd tímabila:

Tímabil:

-

Eignir og fjárfestingarstefna

Svarta strikið sýnir vikmörk stefnu, þ.e. hámark og lágmark.

* framtaksfjárfestingar eru taldar með þeim eignaflokkum sem við á m.v. undirliggjandi eignir þeirra

Nafnávöxtun á ársgrundvelli

Hver súla sýnir ávöxtun á ári á hverjum tímapunkti miðað við lengd tímabils sem valið er.

Lengd tímabila:

Besta og versta tímabil

Besta og versta eins árs/þriggja ára/fimm ára/tíu ára ávöxtun.

 

 

 

 

Húsnæðissafn

Húsnæðissafnið hentar þeim sem eru að safna fyrir útborgun í fyrstu íbúð eða til að greiða inn á húsnæðislán. Safnið getur jafnframt hentað þeim sem eru að nálgast töku lífeyris og vilja eignasafn með litlum sveiflum.

 • Húsnæðissafnið fjárfestir í veðskuldabréfum, ríkisskuldabréfum og innlánum og hefur jafnframt heimild til að fjárfesta í sértryggðum skuldabréfum fjármálafyrirtækja.
 • Eignir safnsins eru að stærstum hluta veðtryggðar og að hluta verðtryggðar. Gert er ráð fyrir að sveiflur í ávöxtun safnsins verði að jafnaði litlar.
 • Veðskuldabréf (sjóðfélagalán) eru gerð upp m.v. vaxtakjör bréfanna (uppgreiðsluverð) og taka því ekki hefðbundnum markaðssveiflum.

Gengisþróun

Lengd tímabila:

Tímabil:

-

Eignasamsetning

Innlánasafn

Innlánasafnið hentar þeim sem vilja ávaxta inneign sína eingöngu í bankainnlánum.

 • Ávöxtun er sambærileg og ávöxtun á verð­tryggðum banka­reikningum með hæstu vöxtum á hverjum tíma.
 • Vextirnir breytast með almennu vaxtastigi í land­inu.
 • Stefnt er að því að dreifa eignum Innlánasafnsins á 3 til 4 innlánastofnanir.
 • Innlánasafnið er fyrir sjóðfélaga sem vilja ávaxta inneign sína í bankainnlánum.
 • Breytingar á markaðsvöxtum hafa ekki áhrif á höfuðstól innlána og því eru gengissveiflur mjög litlar. Safnið hentar vel fyrir þá sem eru að ganga á inneign sína eða hyggjast gera það á næstunni.
 • Inneignir sjóðfélaga í Inn­lánasafninu falla undir ákvæði laga nr. 98/1999 um innstæðutryggingar.

Gengisþróun

Lengd tímabila:

Tímabil:

-

Eignasamsetning

Nafnávöxtun á ársgrundvelli

Hver súla sýnir ávöxtun á ári á hverjum tímapunkti miðað við lengd tímabils sem valið er.

Lengd tímabila:

Besta og versta tímabil

Besta og versta eins árs/þriggja ára/fimm ára/tíu ára ávöxtun.

 

 

 

 

Ríkissafn

Ríkissafn hentar þeim sem vilja ávaxta inneign sína í ríkisskuldabréfum.

 • Ríkissafnið fjárfestir í ríkisskuldabréfum með meðallangan líftíma og hentar sjóðfélögum sem eru 57 ára og yngri, þola sveiflur í ávöxtun og vilja ávaxta lífeyrissparnað sinn að stærstum hluta í ríkisskuldabréfum. 
 • Safnið hefur einnig heimild til að fjárfesta að hluta í bankainnlánum.
 • Áætlaður meðaltími safnsins er 3 til 8 ár og safnið fjárfestir í skuldabréfum með ábyrgð ríkisins sem eru að hluta verðtryggð.
 • Jafnvel þó að um skuldabréf sé að ræða sem talin eru traust, eins og ríkisskuldabréf geta sveiflur orðið miklar í ávöxtun við vaxtabreytingar á markaði.

Gengisþróun

Lengd tímabila:

Tímabil:

-

Eignasamsetning

Nafnávöxtun á ársgrundvelli

Hver súla sýnir ávöxtun á ári á hverjum tímapunkti miðað við lengd tímabils sem valið er.

Lengd tímabila:

Besta og versta tímabil

Besta og versta eins árs/þriggja ára/fimm ára/tíu ára ávöxtun.

 

 

 

 

Samtryggingarsjóður

Sjóðfélagar greiða 8,5% af launum sem hluta af lágmarksiðgjaldi í samtryggingarsjóð og ávinna sjóðfélagar sér rétt á ævilöngum ellilífeyrisgreiðslum frá 70 ára aldri, örorku- og barnalífeyri við starfsorkumissi og maka- og barnalífeyri til eftirlifandi maka og barna við fráfall.

 • Samtryggingarsjóður fjárfestir í innlendum og erlendum verðbréfum og stefnir að langtímahækkun eigna með fjárfestingum í skuldabréfum sem vega um 45% í stefnu og hlutabréfum sem vega um 55% í stefnu sjóðsins.
 • Eignir samtryggingarsjóðs eru ávaxtaðar í sérgreindu verðbréfasafni og er markmið þess að sjóðurinn eigi ávallt fyrir skuldbindingum og skili á löngum tíma ávöxtun umfram viðmiðunarávöxtun (3,5% raunávöxtun).
 • Fjárfestingarstefna samtryggingar­sjóðsins tekur mið af réttindakerfi, lífeyrisbyrði, aldurssamsetningu sjóðfélaga og áætluðu framtíðar­greiðsluflæði vegna lífeyris­skuldbindinga sjóðsins.
 • Nánar um réttindi í samtryggingarsjóði má lesa hér.

Gengisþróun

Lengd tímabila:

Tímabil:

-

Eignir og fjárfestingarstefna

Svarta strikið sýnir vikmörk stefnu, þ.e. hámark og lágmark.

* framtaksfjárfestingar eru taldar með þeim eignaflokkum sem við á m.v. undirliggjandi eignir þeirra

Nafnávöxtun á ársgrundvelli

Hver súla sýnir ávöxtun á ári á hverjum tímapunkti miðað við lengd tímabils sem valið er.

Lengd tímabila:

Besta og versta tímabil

Besta og versta eins árs/þriggja ára/fimm ára/tíu ára ávöxtun.

 

 

 

 

Gjaldskrá

Verðskrá vegna flutninga á milli safna 

 • Enginn kostnaður er greiddur af flutningi á milli safna samkvæmt Ævileiðinni.
 • Fyrir flutning á inneign á milli ávöxtunarleiða annarra en Innlánasafns er greitt 0,2% af fluttri inneign.
 • Fyrir flutning á inneign á milli ávöxtunarleiða og Innlánasafns er greitt 0,1% af fluttri inneign.