Sveiflur á mörkuðum

30. maí 2016

Fyrstu mánuðir ársins  2016 hafa einkennst af miklum sveiflum á mörkuðum  innan lands og utan.  Þetta hefur haft áhrif á ávöxtun verðbréfasafna og skilað sér í lakari ávöxtun en sést hefur undanfarin ár.  Frá áramótum hefur heildarvísitala aðallista (innlend hlutabréf) lækkað um 1,5%, heimsvísitala hlutabréfa í USD hefur lækkað um 0,4%, auk þess sem íslenska krónan hefur styrkst gagnvart USD um 3,8%.  Öll þessi atriði hafa áhrif til lækkunar á ávöxtun. Jákvæð ávöxtun hefur verið á löngum verðtryggðum skuldabréfum og hefur vísitala verðtryggðra skuldabréfa með 10 ára líftíma hækkað um 0,8%. Vísitala neysluverðs hefur hækkað um 0,9%.  Þrátt fyrir rysjótta tíð í ávöxtun blandaðra verðbréfasafna hafi ekki farið vel af stað á árinu er þó rétt að hafa í huga að langtímaávöxtun  safnanna hefur verið góð.

Ávöxtun safnanna frá áramótum til 22. maí er eftirfarandi:

Ávöxtun í upphafi árs 2016, -30 maí

 

 

Blönduð söfn: Frá 1% hækkun niður í 1,9% lækkun Lækkun á verði hlutabréfa hefur haft áhrif á ávöxtun blandaðra verðbréfasafna. Mest er lækkunin í Ævisafni I eða  um 1,9% enda er það safn með hæst hlutfall innlendra og erlendra hlutabréfa. Miklu munar um 3,8% styrkingu krónunnar gagnvart Bandaríkjadal en það skilar sér í lækkun á erlendum eignum. Ævisafn III er eina blandaða verðbréfasafnið sem hefur skilað jákvæðri ávöxtun það sem af er ári, en safnið hefur hækkað um 1%.
Innlánasafn hækkaði Innlánasafn, sem ávaxtar eignir sínar á innlánsreikningum sem eru að stærstum hluta verðtryggðir, hækkaði um 1,7%.
Ríkissafn-langt hækkaði Ríkissafn langt hækkaði um 0,9% á fyrstu mánuðum ársins og er það fyrst og fremst vegna hækkun verðlags á tímabilinu.
Ríkissafn-stutt hækkaði mest Ríkissafn stutt hækkaði á tímabilinu um 1,9%. Helstu eignir safnsins eru stutt óverðtryggð ríkisskuldabréf.