Getum við aðstoðað?

Ársskýrsla 2019

23. mars 2020

Ársskýrsla 2019

Ársskýrsla Almenna lífeyrissjóðsins fyrir árið 2019 hefur verið birt. Ársskýrslan er samtals 104 blaðsíður en í henni er að finna ítarlegar upplýsingar um starfsemi sjóðsins, ársreikning 2019, útdrátt úr fjárfestingarstefnu og áhættustefnu. Skýrsluna má sjá með því að smella hér. Helstu atriði í ársreikningi 2019 eru eftirfarandi:

  • Heildareignir 269 milljarðar
  • Greidd iðgjöld 15,7 milljarðar
  • Greiddur lífeyrir 5,7 milljarðar
  • Nafnávöxtun samtryggingarsjóðs 13,3%. Frá árinu 1990 hefur raunávöxtunin verið 4,7% að jafnaði
  • Raunávöxtun séreignarsjóðs var á bilinu 1,6% til 14,5%
  • Tryggingafræðileg staða batnaði á milli ára og eru heildarskuldbindingar 4,3% umfram heildareignir. 
  • Nýjar sérhæfðar lífslíkur vega þungt í breytingunni á milli ára en heildarstaðan miðað við eldri lífslíkur hefði verið 1,6%
  • Sjóðurinn lánaði sjóðfélögum 14,7 milljarða með veði í fasteignum en uppgreidd lán námu 6,1 milljarði. 

Nánar:

Almenni lífeyrissjóðurinn stækkaði um 40 milljarða eða um 17% árinu og námu heildareignir hans 269 milljörðum króna í árslok 2019. Sjóðfélagar í árslok voru 48.500 og fjölgaði um 5,0% á milli ára. Eignir séreignarsjóðs voru 141 milljarður en samtryggingarsjóðs 128 milljarðar.

Greidd iðgjöld til sjóðsins árið 2019 voru samtals 15,7 milljarðar sem er 9% hækkun frá árinu áður. Lífeyrisgreiðslur samtryggingarsjóðs voru alls 2,4 milljarðar árið 2019 sem er 15,3% hækkun frá árinu áður. Heildarfjöldi lífeyrisþega var 2.051. Lífeyrisgreiðslur séreignarsjóðs námu alls 3,3 milljörðum sem er 1,4% lækkun frá árinu áður.

Árið 2019 fer í sögubækurnar sem eitt besta ár fyrir fjárfesta frá upphafi. Góð ávöxtun var bæði á innlendum og erlendum mörkuðum á árinu. Ávöxtunarleiðir Almenna lífeyrissjóðsins nutu góðs af hagstæðri þróun á mörkuðum og skiluðu ágætri ávöxtun. Ævisafn I hækkaði mest eða um 17,6% sem jafngildir um 14,5% raunávöxtun. Sjá nánar hér.

Á árinu 2019 athugaði Talnakönnun dánartíðni sjóðfélaga á árunum 2014 til 2018 en tryggingafræðilegar úttektir á íslenskum lífeyrissjóðnum eru reiknaðar með líftöflum frá þessum árum. Niðurstöður athugunarinnar eru að dánarlíkur sjóðfélaga Almenna eru marktækt lægri en staðalforsendurnar en munurinn mælist áþekkur á meðal karla og kvenna. Við mat á tryggingafræðilegri stöðu Almenna lífeyrissjóðsins eru því notaðar sértækar dánarlíkur fyrir sjóðfélaga sem eru um 80% af dánarlíkum sjóðfélaga í öllum lífeyrissjóðum. Í stuttu máli þýðir þetta að við mat á skuldbindingum er reiknað með að 70 ára karlar í Almenna lifi að meðaltali 1,4 ári lengur en meðaltal sjóðfélaga í öðrum sjóðum og að 70 ára konur lifi að meðaltali 1,7 ári lengur.

Í árslok 2019 var áunnin staða neikvæð um 4,3% af skuldbindingum, framtíðarstaða neikvæð um 0,9% og heildarstaða neikvæð um 2,9%. Heildarstaða sjóðsins fór úr  -1,1% af skuldbindingum frá síðasta ári í -2,9%. Nýjar sérhæfðar lífslíkur vega þungt í breytingunni á milli ára. Heildarstaðan í árslok 2019 miðað við eldri lífslíkur hefði verið 1,6% og því versnaði staðan um 4% með nýjum lífslíkum. Samkvæmt tryggingafræðilegri úttekt eru heildareignir samtryggingarsjóðs 200,3 milljarðar og heildarskuldbindingar 206,3 milljarðar.

Meðalævi Íslendinga hefur verið að lengjast jafnt og þétt á liðnum árum og áratugum. Í upphafi 21. aldarinnar var reiknað með að 70 ára karl myndi að meðaltali lifa í 13,8 ár og kona á sama aldri 16 ár. Samkvæmt sérhæfðum dánarlíkum Almenna er nú reiknað með að 70 ára karlar lifi að meðaltali í 16,7 ár og konur í 18,7 ár og hefur meðalævi sjóðfélaga eftir að 70 ára aldri er náð því lengst um 17% til 21% á 20 árum. Þar sem sjóðurinn greiðir ellilífeyri ævilangt hefur ellilífeyrisskuldbinding vaxið samsvarandi.

Ársfundi Almenna lífeyrissjóðsins hefur verið frestað um óákveðinn tíma en hann verður auglýstur síðar með lögboðnum tveggja vikna fyrivara.