Getum við aðstoðað?

Almenni býður óverðtryggð lán

03. september 2013

Stjórn Almenna lífeyrissjóðsins hefur ákveðið gera talsverðar breytingar á útlánafyrirkomulagi sjóðsins. Tilgangurinn með breytingunum er að fjölga lánamöguleikum fyrir sjóðfélaga og bjóða samkeppnishæf kjör.

Sjóðfélagar geta frá og með 15. september 2013 valið um að taka óverðtryggt lán eða verðtryggt lán tengt neysluverðsvísitölu. Vextir óverðtryggðra lána verða festir til eins árs í senn en til að byrja með verða þeir 7,5% . Hámarkslán hefur verið hækkað úr 35 í 50 milljónir en skilyrði fyrir þeirri fjárhæð er að lánið sé á fyrsta veðrétti og veðhlutfall ekki hærra en 75% af markaðsverði. Ef ekki er um fyrsta veðrétt að ræða er hámarkslán 35 milljónir og hámarks veðhlutfall 65%.

Samhliða breytingum á lánareglum fyrir ný lán ákvað stjórnin að breyta kjörum á þegar veittum lánum samkvæmt yfirlýsingu sem hægt er að lesa hér. Samkvæmt yfirlýsingunni er svokallað vaxtagólf verðtryggðra lána með breytilega vexti afnumið en það hefur verið 3,75%. Vextir taka mið af meðalávöxtun síðasta almanaksmánaðar á skuldabréfum útgefnum af Íbúðalánasjóði (HFF150434). Álag á vaxtaviðmið er hækkað úr 0,50% í 0,75% á nýjum lánum með breytilega vexti. Við þetta lækka breytilegir vextir verðtryggðra lána í 3,06%.

Lán þeirra sjóðfélaga sem tóku lán með föstum vöxtum og bera hærri vexti en 4,20% verða lækkuð í 4,20%. Breytingin tekur til gjalddaga sem falla til eftir 15. nóvember nk. samkvæmt yfirlýsingu stjórnar. Þetta er gert án tilkostnaðar sjóðfélaga.

Það er von stjórnar og starfsmanna Almenna lífeyrissjóðsins að þessar breytingar mælist vel fyrir.